Certifikáty a osvědčení

Certifikáty, prohlášení a osvědčení

Hliníkové vnější (vchodové) dveře.

CERTIFIKÁT na vlastnost výrobku - Profilová řada PONZIO® PE 68

CERTIFIKÁT ke stažení


Hliníkové vnější (vchodové) dveře.

CERTIFIKÁT na vlastnost výrobku - Profilová řada PONZIO® PE 68+

CERTIFIKÁT ke stažení


Hliníkové vnější (vchodové) dveře.

CERTIFIKÁT na vlastnost výrobku - Profilová řada PONZIO® PE 68 HI

CERTIFIKÁT ke stažení


Hliníková okna a balkónové dveře.

CERTIFIKÁT na vlastnost výrobku - Profilová řada LAMBDA® 77

CERTIFIKÁT ke stažení


Hliníková okna (resp. prosklené dělící stěny) s pevným zasklením s požární odolností.

CERTIFIKÁT na vlastnost výrobku - Profilová řada PONZIO® PE 78EI

CERTIFIKÁT ke stažení


Hliníkové vchodové dveře jednokřídlové a dvoukřídlové, otočné, plné a prosklené, s bočními nadpražními dílci.

CERTIFIKÁT na vlastnost výrobku - Profilová řada PONZIO® NT 78EI

CERTIFIKÁT ke stažení


Hliníkové vnější (vchodové) dveře.

CERTIFIKÁT na vlastnost výrobku - Profilová řada LAMBDA® 57S

CERTIFIKÁT ke stažení


Hliníkové vnější (vchodové) dveře.

CERTIFIKÁT na vlastnost výrobku - Profilová řada LAMBDA® 77L

CERTIFIKÁT ke stažení


Hliníkový lehký obvodový plášť.

CERTIFIKÁT na vlastnost výrobku - Profilová řada PONZIO® PF 152 a PONZIO® PF 152 EI

CERTIFIKÁT ke stažení


Vnitřní a vnější hliníkové dveře jednokřídlové a dvoukřídlové s pevně zasklenými bočními nadpražními dílci.

CERTIFIKÁT na vlastnost výrobku - Požární uzávěr LAVA® 65F

CERTIFIKÁT ke stažení


Vnější hliníkové dveře jednokřídlové a dvoukřídlové s pevně zasklenými bočními a nadpražními dílci.

CERTIFIKÁT na vlastnost výrobku - Požární, požárně kouřetěsný a kouřetěsný uzávěr LAVA® 77F

CERTIFIKÁT ke stažení


Hliníková okna a balkónové dveře.

CERTIFIKÁT na vlastnost výrobku - Profilová řada PONZIO® PE 68

CERTIFIKÁT ke stažení


Hliníková okna a balkónové dveře.

CERTIFIKÁT na vlastnost výrobku - Profilová řada PONZIO® PE 68+

CERTIFIKÁT ke stažení


Hliníková okna a balkónové dveře.

CERTIFIKÁT na vlastnost výrobku - Profilová řada PONZIO® PE 68 HI

CERTIFIKÁT ke stažení


Hliníková okna a balkónové dveře.

CERTIFIKÁT na vlastnost výrobku - Profilová řada PONZIO® PE 78

CERTIFIKÁT ke stažení


Hliníková okna a balkónové dveře.

CERTIFIKÁT na vlastnost výrobku - Profilová řada PONZIO® PE 78 HI

CERTIFIKÁT ke stažení


Hliníková okna a balkónové dveře.

CERTIFIKÁT na vlastnost výrobku - Profilová řada PONZIO® PE 78

CERTIFIKÁT ke stažení


Hliníková okna a balkónové dveře.

CERTIFIKÁT na vlastnost výrobku - Profilová řada PONZIO® PE 78+

CERTIFIKÁT ke stažení


Hliníková okna a balkónové dveře.

CERTIFIKÁT na vlastnost výrobku - Profilová řada PONZIO® 78 HI

CERTIFIKÁT ke stažení


Hliníková okna a balkonové dveře.

CERTIFIKÁT na vlastnost výrobku - Profilová řada PONZIO® PE 78 N

CERTIFIKÁT ke stažení


Hliníkové vnější (vchodové) dveře.

CERTIFIKÁT na vlastnost výrobku - Profilová řada PONZIO® PE 78 N

CERTIFIKÁT ke stažení


Hliníková okna a balkonové dveře

CERTIFIKÁT na vlastnost výrobku - Profilová řada PONZIO® PE 78 N+

CERTIFIKÁT ke stažení


Hliníkové vnější (vchodové) dveře.

CERTIFIKÁT na vlastnost výrobku - Profilová řada PONZIO® PE 78 N+

CERTIFIKÁT ke stažení


Hliníkové vnější (vchodové) dveře.

CERTIFIKÁT na vlastnost výrobku - Profilová řada PONZIO® PE 78 NHI

CERTIFIKÁT ke stažení


Hliníková okna a balkónové dveře.

CERTIFIKÁT na vlastnost výrobku - Profilová řada PONZIO® PE 78 NHI

CERTIFIKÁT ke stažení


Hliníkový lehký obvodový plášť.

CERTIFIKÁT na vlastnost výrobku - Profilová řada PONZIO® PF 152 HI

CERTIFIKÁT ke stažení


Hliníková okna a balkonové dveře.

CERTIFIKÁT na vlastnost výrobku - Profilová řada PONZIO® PT 52

CERTIFIKÁT ke stažení


Hliníková okna kyvná.

CERTIFIKÁT na vlastnost výrobku - Profilová řada PONZIO® PE 60

CERTIFIKÁT ke stažení


Dřevěné vnější (vchodové dveře)

CERTIFIKÁT na vlastnost výrobku - typ WD REAL 78 door

CERTIFIKÁT ke stažení


Dřevěné okno a balkónové dveře jednoduché

CERTIFIKÁT na vlastnost výrobku - typ WD REAL 78

CERTIFIKÁT ke stažení


Dřevěné okno a balkónové dveře jednoduché

CERTIFIKÁT na vlastnost výrobku - typ WD PREMIUM 92

CERTIFIKÁT ke stažení


Hliníkové dveře vchodové

CERTIFIKÁT VÝROBKU - Profilová řada HUECK® 1.0 Fire Economic

Technická dokumentace RI OKNA a.s. - O1/TD3:

Parametry našich výrobků jsou pravidelně ověřovány notifikovánou zkušební laboratoří (tzv. počáteční zkouška typu), čímž je prokazována shoda těchto parametrů s požadavky evropských norem. Systém řízení výroby zajišťující, že naše výrobky plní funkční vlastnosti stanovené evropskými normami, je potvrzen certifikátem systému managementu kvality ISO 9001. Na základě prováděných zkoušek a zavedeného systému managementu kvality jsou naše výrobky označovány evropskou značkou shody (CE), a jsou vybaveny evropským prohlášením o vlastnostech (ES PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH).

POLITIKA KVALITY, ENVIRONMENTU, BOZP A HOSPODAŘENÍ S ENERGIÍ na období 2015 – 2018

CERTIFIKÁT ke stažení


Asociace českých výrobců otvorových výplní

Parametry našich výrobků jsou pravidelně ověřovány notifikovánou zkušební laboratoří (tzv. počáteční zkouška typu), čímž je prokazována shoda těchto parametrů s požadavky evropských norem. Systém řízení výroby zajišťující, že naše výrobky plní funkční vlastnosti stanovené evropskými normami, je potvrzen certifikátem systému managementu kvality ISO 9001. Na základě prováděných zkoušek a zavedeného systému managementu kvality jsou naše výrobky označovány evropskou značkou shody (CE), a jsou vybaveny evropským prohlášením o vlastnostech (ES PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH).

ZARUČENĚ ČESKÁ OKNA

CERTIFIKÁT ke stažení


Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a.s.

Parametry našich výrobků jsou pravidelně ověřovány notifikovánou zkušební laboratoří (tzv. počáteční zkouška typu), čímž je prokazována shoda těchto parametrů s požadavky evropských norem. Systém řízení výroby zajišťující, že naše výrobky plní funkční vlastnosti stanovené evropskými normami, je potvrzen certifikátem systému managementu kvality ISO 9001. Na základě prováděných zkoušek a zavedeného systému managementu kvality jsou naše výrobky označovány evropskou značkou shody (CE), a jsou vybaveny evropským prohlášením o vlastnostech (ES PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH).

SMLOUVA O SDRUŽENÉM PLNĚNÍ Společnost RI OKNA a.s. splňuje povinnost zpětného odběru a využití odpadu z obalů.

CERTIFIKÁT ke stažení


Společnost RI OKNA a.s. je na Slovensku zapojena do systému

Parametry našich výrobků jsou pravidelně ověřovány notifikovánou zkušební laboratoří (tzv. počáteční zkouška typu), čímž je prokazována shoda těchto parametrů s požadavky evropských norem. Systém řízení výroby zajišťující, že naše výrobky plní funkční vlastnosti stanovené evropskými normami, je potvrzen certifikátem systému managementu kvality ISO 9001. Na základě prováděných zkoušek a zavedeného systému managementu kvality jsou naše výrobky označovány evropskou značkou shody (CE), a jsou vybaveny evropským prohlášením o vlastnostech (ES PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH). sdruženého nakládání ENVI-PAK s odpady z obalů a s odpady z neobalových výrobků

CERTIFIKÁT ke stažení


Certifikační orgán CERT-ACO, s.r.o. v souladu s akreditací Českého institutu pro akreditaci, o.p.s.:

Parametry našich výrobků jsou pravidelně ověřovány notifikovánou zkušební laboratoří (tzv. počáteční zkouška typu), čímž je prokazována shoda těchto parametrů s požadavky evropských norem. Systém řízení výroby zajišťující, že naše výrobky plní funkční vlastnosti stanovené evropskými normami, je potvrzen certifikátem systému managementu kvality ISO 9001. Na základě prováděných zkoušek a zavedeného systému managementu kvality jsou naše výrobky označovány evropskou značkou shody (CE), a jsou vybaveny evropským prohlášením o vlastnostech (ES PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH).

CERTIFIKÁT o splnění požadavků normy: ČSN EN ISO 9001:2009

CERTIFIKÁT ke stažení


Certifikační orgán CERT-ACO, s.r.o. v souladu s akreditací Českého institutu pro akreditaci, o.p.s.:

Parametry našich výrobků jsou pravidelně ověřovány notifikovánou zkušební laboratoří (tzv. počáteční zkouška typu), čímž je prokazována shoda těchto parametrů s požadavky evropských norem. Systém řízení výroby zajišťující, že naše výrobky plní funkční vlastnosti stanovené evropskými normami, je potvrzen certifikátem systému managementu kvality ISO 9001. Na základě prováděných zkoušek a zavedeného systému managementu kvality jsou naše výrobky označovány evropskou značkou shody (CE), a jsou vybaveny evropským prohlášením o vlastnostech (ES PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH).

CERTIFIKÁT o splnění požadavků normy: ČSN EN ISO 14001:2005

CERTIFIKÁT ke stažení


Certifikační orgán CERT-ACO, s.r.o. v souladu s akreditací Českého institutu pro akreditaci, o.p.s.:

Parametry našich výrobků jsou pravidelně ověřovány notifikovánou zkušební laboratoří (tzv. počáteční zkouška typu), čímž je prokazována shoda těchto parametrů s požadavky evropských norem. Systém řízení výroby zajišťující, že naše výrobky plní funkční vlastnosti stanovené evropskými normami, je potvrzen certifikátem systému managementu kvality ISO 9001. Na základě prováděných zkoušek a zavedeného systému managementu kvality jsou naše výrobky označovány evropskou značkou shody (CE), a jsou vybaveny evropským prohlášením o vlastnostech (ES PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH).

CERTIFIKÁT o splnění požadavků standardu: ČSN OHSAS 18001:2008

CERTIFIKÁT ke stažení


Plastové okno a balkónové dveře.

OSVĚDČENÍ o ověření vlastností a klasifikaci pro označení výrobku značkou CE. Profilová řada SALAMANDER 2D

CERTIFIKÁT ke stažení


Plastové vnější dveře.

OSVĚDČENÍ o ověření vlastností a klasifikaci pro označení výrobku značkou CE.Profilová řada RI TREND Line 2D

CERTIFIKÁT ke stažení


Plastové vnější (vchodové) dveře.

OSVĚDČENÍ o ověření vlastností a klasifikaci pro označení výrobku značkou CE.Profilová řada RI THERMO Line

CERTIFIKÁT ke stažení


Plastová okna a balkónové dveře.

OSVĚDČENÍ o ověření vlastností a klasifikaci pro označení výrobku značkou CE.Profilová řada RI THERMO Line

CERTIFIKÁT ke stažení


Plastová okna a balkónové dveře.

OSVĚDČENÍ o ověření vlastností a klasifikaci pro označení výrobku značkou CE.Profilová řada RI TREND Line 2D

CERTIFIKÁT ke stažení


Plastová okna a balkónové dveře.

OSVĚDČENÍ o ověření vlastností a klasifikaci pro označení výrobku značkou CE.Profilová řada RI TREND Line 3D

CERTIFIKÁT ke stažení


Plastová okna a balkónové dveře.

OSVĚDČENÍ o ověření vlastností a klasifikaci pro označení výrobku značkou CE.Profilová řada RI OPTIM Line 2D

CERTIFIKÁT ke stažení


Plastová okna a balkónové dveře.

OSVĚDČENÍ o ověření vlastností a klasifikaci pro označení výrobku značkou CE.Profilová řada RI OPTIM Line 3D

CERTIFIKÁT ke stažení


Plastová okna a balkónové dveře.

OSVĚDČENÍ o ověření vlastností a klasifikaci pro označení výrobku značkou CE.Profilová řada PROFILINK® PRIMA

CERTIFIKÁT ke stažení


Plastová okna a balkónové dveře.

OSVĚDČENÍ o ověření vlastností a klasifikaci pro označení výrobku značkou CE.Profilová řada PROFILINK® PRIMA CL

CERTIFIKÁT ke stažení


Plastová okna a balkónové dveře.

OSVĚDČENÍ o ověření vlastností a klasifikaci pro označení výrobku značkou CE.Profilová řada SALAMANDER® STREAMLINE®

CERTIFIKÁT ke stažení


Plastové dveře vchodové.

OSVĚDČENÍ o ověření vlastností a klasifikaci pro označení výrobku značkou CE.Profilová řada PROFILINK® PRIMA

CERTIFIKÁT ke stažení


Plastové vnější dveře.

OSVĚDČENÍ o ověření vlastností a klasifikaci pro označení výrobku značkou CE.Profilová řada SALAMANDER® bluEvolution®

CERTIFIKÁT ke stažení


Plastové okno a balkonové dveře

OSVĚDČENÍ o ověření vlastností a klasifikaci pro označení výrobku značkou CE.Profilová řada SALAMANDER® bluEvolution® 82 MD

CERTIFIKÁT ke stažení


Plastové dveře vchodové.

OSVĚDČENÍ o ověření vlastností a klasifikaci pro označení výrobku značkou CE.Profilová řada SALAMANDER® STREAMLINE®

CERTIFIKÁT ke stažení


Plastové okno a balkónové dveře.

OSVĚDČENÍ o ověření vlastností a klasifikaci pro označení výrobku značkou CE.Profilová řada SALAMANDER® 3D

CERTIFIKÁT ke stažení


Plastové okno a balkónové dveře.

OSVĚDČENÍ o ověření vlastností a klasifikaci pro označení výrobku značkou CE.Profilová řada SALAMANDER® bluEvolution®

CERTIFIKÁT ke stažení


Plastové okno a balkónové dveře.

OSVĚDČENÍ o ověření vlastností a klasifikaci pro označení výrobku značkou CE.Profilová řada SALAMANDER® STREAMLINE® 7

CERTIFIKÁT ke stažení


Plastové zdvižně posuvné balkónové dveře.

OSVĚDČENÍ o ověření vlastností a klasifikaci pro označení výrobku značkou CE.Systém SALAMANDER® HST

CERTIFIKÁT ke stažení


Plastové vnější dveře.

OSVĚDČENÍ o ověření vlastností a klasifikaci pro označení výrobku značkou CE.Systém SALAMANDER® bluEvolution 82 MD

CERTIFIKÁT ke stažení


Plastové okno a balkónové dveře.

OSVĚDČENÍ o ověření vlastností a klasifikaci pro označení výrobku značkou CE.Systém RI OPTIMAL Line 3D

CERTIFIKÁT ke stažení


Plastové okno a balkónové dveře.

OSVĚDČENÍ o ověření vlastností a klasifikaci pro označení výrobku značkou CE.Systém RI OPTIMAL Line 2D

CERTIFIKÁT ke stažení


Plastové zdvižně posuvné balkónové dveře.

Systém SALAMANDER® HST

CERTIFIKÁT ke stažení


Plastové okno a balkónové dveře.

Systém SALAMANDER 2D

CERTIFIKÁT ke stažení


Plastové okno a balkónové dveře.

Systém RI THERMO Line

CERTIFIKÁT ke stažení


Plastové okno a balkónové dveře.

Systém RI TREND Line 2D

CERTIFIKÁT ke stažení


Plastové okno a balkónové dveře.

Systém RI TREND Line 3D

CERTIFIKÁT ke stažení


Plastové okno a balkónové dveře.

Systém RI OPTIM Line 2D

CERTIFIKÁT ke stažení


Plastové okno a balkónové dveře.

Systém RI OPTIM Line 3D

CERTIFIKÁT ke stažení


Plastové okno a balkónové dveře.

Systém PROFILINK® PRIMA

CERTIFIKÁT ke stažení


Plastové okno a balkónové dveře.

Systém PROFILINK® PRIMA CL

CERTIFIKÁT ke stažení


Plastové okno a balkónové dveře.

Systém SALAMANDER® STREAMLINE®

CERTIFIKÁT ke stažení


Plastové okno a balkónové dveře.

Systém SALAMANDER® STREAMLINE® 7

CERTIFIKÁT ke stažení


Plastové okno a balkónové dveře.

Systém SALAMANDER® 3D

CERTIFIKÁT ke stažení


Plastové okno a balkónové dveře.

Systém SALAMANDER® bluEvolution®

CERTIFIKÁT ke stažení


Plastové okno a balkónové dveře.

Systém SALAMANDER® bluEvolution® 82 MD

CERTIFIKÁT ke stažení


Plastové okno a balkónové dveře.

Systém RI OPTIMAL Line 3D

CERTIFIKÁT ke stažení


Plastové okno a balkónové dveře.

Systém RI OPTIMAL Line 2D

CERTIFIKÁT ke stažení


Společnost RI OKNA a.s.:

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ - Hliníková okna a balkónové dveře jednokřídlové, otevíravé a sklápěcí, s požární odolností. Systém PONZIO® PE 78EI

CERTIFIKÁT ke stažení


CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ a.s.:

CERTIFIKÁT na vlastnost výrobku - Hliníková okna a balkónové dveře jednokřídlové, otevíravé a sklápěcí, s požární odolností. Systém PONZIO® PE 78EI

CERTIFIKÁT ke stažení


Společnost RI OKNA a.s.:

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ - Hliníková okna (resp. prosklené dělící stěny) s pevným zasklením s požární odolností. Systém PONZIO® PE 78EI

CERTIFIKÁT ke stažení


CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ a.s.:

CERTIFIKÁT na vlastnost výrobku - Hliníková okna (resp. prosklené dělící stěny) s pevným zasklením s požární odolností. Systém PONZIO® PE 78EI

CERTIFIKÁT ke stažení


Společnost RI OKNA a.s.:

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ - Požární, požárně kouřetěsný a kouřetěsný uzávěr. Systém PONZIO® PE 78EI

CERTIFIKÁT ke stažení


CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ a.s.:

CERTIFIKÁT na vlastnost výrobku - Požární, požárně kouřetěsný a kouřetěsný uzávěr. Systém PONZIO® PE 78EI

CERTIFIKÁT ke stažení


Společnost RI OKNA a.s.:

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ - Dveře vnitřní s kouřotěsností (kouřotěsný uzávěr). Systém PONZIO® PT 50 (NT 50)

CERTIFIKÁT ke stažení


CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ a.s.:

CERTIFIKÁT na vlastnost výrobku - Kouřotěsný uzávěr. Systém PONZIO® PT 50 (NT 50)

CERTIFIKÁT ke stažení


Společnost RI OKNA a.s.:

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ- Hliníkové vnitřní dveřeSystém PONZIO® PT 50

CERTIFIKÁT ke stažení


CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ a.s.:

CERTIFIKÁT na vlastnost výrobku - Hliníkové vnitřní dveře Systém PONZIO® PT 50

CERTIFIKÁT ke stažení


Plastová okna a balkónové dveře.

Profilová řada PROFILINK® PRIMA

CERTIFIKÁT ke stažení


Plastová okna a balkónové dveře.

Profilová řada SALAMANDER® STREAMLINE®

CERTIFIKÁT ke stažení


Plastová okna a balkónové dveře.

Profilová řada SALAMANDER® STREAMLINE® 7

CERTIFIKÁT ke stažení


Plastová okna a balkónové dveře.

Profilová řada SALAMANDER® 3D®

CERTIFIKÁT ke stažení


Plastová okna a balkónové dveře.

Profilová řada SALAMANDER® bluEvolution®

CERTIFIKÁT ke stažení


Plastové okno pevně zasklené.

Profilová řada SALAMANDER® bluEvolution®

CERTIFIKÁT ke stažení


Plastové dveře vchodové.

Profilová řada PROFILINK® PRIMA

CERTIFIKÁT ke stažení


Plastové dveře vchodové.

Profilová řada SALAMANDER® STREAMLINE®

CERTIFIKÁT ke stažení


Plastové vnější dveře.

Profilová řada SALAMANDER® bluEvolution®

CERTIFIKÁT ke stažení


Hliníkové vnější (vchodové) dveře.

Profilová řada PONZIO® PE 68

CERTIFIKÁT ke stažení


Hliníkové vnější (vchodové) dveře.

Profilová řada PONZIO® PE 68+

CERTIFIKÁT ke stažení


Hliníkové vnější (vchodové) dveře.

Profilová řada PONZIO® PE 68 HI

CERTIFIKÁT ke stažení


Hliníková okna a balkónové dveře.

Profilová řada LAMBDA® 77

CERTIFIKÁT ke stažení


Hliníková okna a balkónové dveře.

Profilová řada PONZIO® NT 68PE

CERTIFIKÁT ke stažení


Hliníková okna a balkónové dveře.

Profilová řada PONZIO® NT 78PE

CERTIFIKÁT ke stažení


Hliníková okna (resp. prosklené dělící stěny) s pevným zasklením s požární odolností.

Profilová řada PONZIO® NT 78EI

CERTIFIKÁT ke stažení


Hliníkové vchodové dveře jednokřídlové a dvoukřídlové, otočné, plné a prosklené, s bočními a nadpražními dílci.

Profilová řada PONZIO® NT 78EI

CERTIFIKÁT ke stažení


Hliníkové dveře vchodové.

Profilová řada LAMBDA® 57S

CERTIFIKÁT ke stažení


Hliníkové dveře vchodové.

Profilová řada LAMBDA® 77L

CERTIFIKÁT ke stažení


Hliníkové vnější (vchodové) dveře.

Profilová řada PONZIO® NT 68

CERTIFIKÁT ke stažení


Hliníkové vnější (vchodové) dveře.

Profilová řada PONZIO® NT 78PE

CERTIFIKÁT ke stažení


Hliníkový lehký obvodový plášť.

Profilová řada PONZIO® PF 152 a PONZIO® PF 152 EI

CERTIFIKÁT ke stažení


Vnitřní a vnější hliníkové dveře jednokřídlové a dvoukřídlové s pevně zasklenými bočními a nadpražními dílci.

Požární uzávěr LAVA® 65F

CERTIFIKÁT ke stažení


Vnější hliníkové dveře jednokřídlové a dvoukřídlové s pevně zasklenými bočními a nadpražními dílci.

Požární, požárně kouřetěsný a kouřetěsný uzávěr LAVA® 77F

CERTIFIKÁT ke stažení


Hliníkové vnější (vchodové) dveře.

Systém PONZIO® PF 152

CERTIFIKÁT ke stažení


Hliníkové vnější (vchodové) dveře.

Systém PONZIO® PF 152HI

CERTIFIKÁT ke stažení


Hliníkové okno kyvné

Systém PONZIO® PE 60

CERTIFIKÁT ke stažení


Hliníkové okno a balkónové dveře

Systém PONZIO® PE 68

CERTIFIKÁT ke stažení


Hliníkové okno a balkónové dveře

Systém PONZIO® PE 68+

CERTIFIKÁT ke stažení


Hliníkové okno a balkónové dveře

Systém PONZIO® PE 68HI

CERTIFIKÁT ke stažení


Hliníkové okno a balkónové dveře

Systém PONZIO® PE 78

CERTIFIKÁT ke stažení


Hliníkové okno a balkónové dveře

Systém PONZIO® PE 78+

CERTIFIKÁT ke stažení


Hliníkové okno a balkónové dveře

Systém PONZIO® PE 78HI

CERTIFIKÁT ke stažení


Hliníkové okno a balkónové dveře

Systém PONZIO® PE 78N

CERTIFIKÁT ke stažení


Hliníkové okno a balkónové dveře

Systém PONZIO® PE 78N+

CERTIFIKÁT ke stažení


Hliníkové okno a balkónové dveře

Systém PONZIO® PE 78NHI

CERTIFIKÁT ke stažení


Hliníkové okno a balkónové dveře

Systém PONZIO® PT 52

CERTIFIKÁT ke stažení


Hliníkové okno a balkónové dveře

Systém HUECK® LAMBDA 77

CERTIFIKÁT ke stažení


Hliníkové vnější (vchodové) dveře

Systém PONZIO® PE 68

CERTIFIKÁT ke stažení


Hliníkové vnější (vchodové) dveře

Systém PONZIO® PE 68+

CERTIFIKÁT ke stažení


Hliníkové vnější (vchodové) dveře

Systém PONZIO® PE 68HI

CERTIFIKÁT ke stažení


Hliníkové vnější (vchodové) dveře

Systém PONZIO® PE 78

CERTIFIKÁT ke stažení


Hliníkové vnější (vchodové) dveře

Systém PONZIO® PE 78+

CERTIFIKÁT ke stažení


Hliníkové vnější (vchodové) dveře

Systém PONZIO® PE 78HI

CERTIFIKÁT ke stažení


Hliníkové vnější (vchodové) dveře

Systém PONZIO® PE 78N

CERTIFIKÁT ke stažení


Hliníkové vnější (vchodové) dveře

Systém PONZIO® PE 78N+

CERTIFIKÁT ke stažení


Hliníkové vnější (vchodové) dveře

Systém PONZIO® PE 78NHI

CERTIFIKÁT ke stažení


Hliníkové vnější (vchodové) dveře

Systém HUECK® LAMBDA 57S

CERTIFIKÁT ke stažení


Hliníkové vnější (vchodové) dveře

Systém HUECK® LAMBDA 77L

CERTIFIKÁT ke stažení


Hliníkové okno a balkónové dveře zdvižně posuvné

Systém PONZIO® Sliding 1600tt

CERTIFIKÁT ke stažení


CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ a.s.:

CERTIFIKÁT na vlastnost výrobku - Hliníkové okno a balkónové dveře zdvižně posuvné. Systém PONZIO® Sliding 1600tt

CERTIFIKÁT ke stažení


Hliníkové okno a balkónové dveře zdvižně posuvné

Systém PONZIO® Sliding 1600tt HI

CERTIFIKÁT ke stažení


CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ a.s.:

CERTIFIKÁT na vlastnost výrobku - Hliníkové okno a balkónové dveře zdvižně posuvné. Systém PONZIO® Sliding 1600tt HI

CERTIFIKÁT ke stažení


Hliníkové okno a balkónové dveře zdvižně posuvné

Systém PONZIO® Sliding 1600tt +

CERTIFIKÁT ke stažení


CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ a.s.:

CERTIFIKÁT na vlastnost výrobku - Hliníkové okno a balkónové dveře zdvižně posuvné. Systém PONZIO® Sliding 1600tt +

CERTIFIKÁT ke stažení


Dřevěné vnější (vchodové) dveře

Typ: WD REAL 78 DOOR

CERTIFIKÁT ke stažení


Dřevěné okno a balkónové dveře jednoduché

Typ: WD REAL 78

CERTIFIKÁT ke stažení


Dřevěné okno a balkónové dveře jednoduché

Typ: WD PREMIUM 92

CERTIFIKÁT ke stažení


Plastové vnější (vchodové) dveře

Systém RI TREND Line 2D

CERTIFIKÁT ke stažení


Plastové vnější (vchodové) dveře

Systém PROFILINK® PRIMA

CERTIFIKÁT ke stažení


Plastové vnější (vchodové) dveře

Systém SALAMANDER® STREAMLINE®

CERTIFIKÁT ke stažení


Plastové vnější (vchodové) dveře

Systém SALAMANDER® bluEvolution®

CERTIFIKÁT ke stažení


Plastové vnější (vchodové) dveře

Systém RI THERMO Line

CERTIFIKÁT ke stažení


Plastové vnější (vchodové) dveře

Systém Systém SALAMANDER® bluEvolution® 82 MD

CERTIFIKÁT ke stažení